Bindingsverkshus

Bindingsverkshus bygges slik at veggene produseres av vertikale staver og horisontale belter som forbinder disse. Bindingsverket fylles med isolasjonsmateriale og stenges fra begge sider. 

Bindingsverkshus kan bygges på flere måter og de mest kjente av disse er bygging som elementer og moduler.

Send us an inquiry

Selskap som produserer bindingsverkshus:
4