Trädgårdshus

Trädgårdshus tillverkas vanligen av maskinbearbetat balk med väggtjocklek 20-70 mm. Väggtjockleken avgörs främst av trädgådshusets ändamål – för lagring av trädgårdsverktyg passar väggtjocklek upp till 28 mm, för grill- eller sommarhus passar bättre 40-70 mm vägg.

Trädgårdshus är en komplex produkt som levereras i form av färdiga detaljer i ett transportpaket. Paketet innehåller nödvändiga detaljer för trädgårdshuset: impregnerade fundamentbalkar, golv- och takbrädor, skarvade väggdetaljer, glasade dörrar och fönster, redskap för montage (skruvor och spikar) samt om kunden så önskar även takbeläggningsmaterial.

Kontakta tillverkare av trädgårdshus: garden@puitmajaliit.ee

Företag som tillverkar trädgårdshus:
1