IHMEC to the east: -Eesti- Soome - Rootsi ühisprojekt lihtsustab Kesk-Läänemere ettevõtete antimikroobsete ehituslahenduste eksporti Lähis-Ida ehitusturgudele


Erinevate haiguste levikute tõkestamiseks on vaja uudsetel tehnoloogiatel põhinevaid materjali ja ehitustehnoloogilisi lahendusi. IHMEC projekt toob kokku kolme riigi klastrite kompetentsi, mis tegeleb uute lahenduste leidmisegasiseruumide kliima parandamiseks ning nende lahenduste eksportimiseks Lähis-Ida ehitusturgudele. Soome, Rootsi ja Eesti ülikoolide ja ettevõtlusklastrite ühisprojekt on suunatud VKEde ekspordivõimekuse ja -võimaluste loomisele Lähis-Ida maade ehitusturul läbi siseruumide antimikroobsete toodete ja lahenduste (viimistlus, sisustus, ehituslahendus) kohalikes tingimustes testimise, arendamise ning tutvustamise. Projekti esimene ja peamine sihtturg on Saudi-Araabia. Projektis oodatakse osalema 30 ettevõtet (VKEd), kümme igast riigist.

Projekt pakub eesti ruumelementmaju tootvatele ettevõtetele Lähis-Ida turgudel võimaluse testida ja tutvustada puitkarkasskonstruktsioonil ehitustehnoloogiliste lahenduste sobivust kas haigla, kooli vm avaliku hoone lisamooduli näol kohalikus kliimas ning sotsiaalses keskkonnas.

IHMEC - Breaking the Infection Chain projekti eesmärk: 

 • avada Lähis-Ida ehitusturg VKEde loodud siseruumide antimikroobsete toodete ja lahenduste lahendustele (viimistlus, sisustus, ehituslahendus).
 • ühendada tegijad planeerimise, arhitektuuri, hoonete ehituse ja sisutuse valdkonnas, et luua nakkusi vähesel määral edasi kandvad avalike hoonete ruumikasutuse ja hoonete ehitamise lahendused.
 • aidata ettevõtjatel testida oma tooteid ja kohandada lahendusi turunõuetele vastavaks.
 • anda turuinfo ja kontaktid kõige potentsiaalsemate kliendisegmentide kohta.
 • aidata partneritel siseneda Lähis-Ida turule.

Projekti tegevused:

 • tundma õppida Lähis-Ida (Saudi-Araabia) turgusid, otsustajaid, seadusandlust, tavasid, võimalikke kliente, äri tegemise viise, jne.;
 • kontaktvõrgustiku ja isiklike suhtete loomine, millele rajada edasine müügitegevus;
 • vähendada riske uuenduslike IH toodetega sisenemisel uuele turule;
 • testkeskkondade (Living Lab, Model Space) ehitamine, haldamine ning hilisem müümine sihtturgudel;
 • lahenduste testimine testkeskkonnas (100m2 testmaja) ning püsinäituse alal potentsiaalsetele klientidel toimiva IH lahendus
 • toodete ja lahenduste katsetamine KTH Rootsi laboris;
 • leida ärimudel, et müüa turule kohandatud IH lahendusi, kus sisalduvad võrgustiku partnerite poolt loodud oskusteave ja tooted;
 • ühised kontaktreisid Saudi Araabiasse;

Projekti juhtpartner on Turu Ülikool Soomest, partnerid on Kuninglik Tehnoloogia Instituut ja Uppsala Ülikool Rootsist, Satakunta Rakenduskõrgkool Soomest, Eesti Puitmajaliit ja Tartu Ärinõuandla Eestist ning assotsieerunud partner on Soome Haiglate Föderatsioon.

Projekti kestvus: 28.02.2021
Projekti rahastus: 2 150 000 eurot
Rahastusprotsent tegevustele: 85% (omafinantseering 15%)


Projekti tegevuste elluviimist rahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond läbi programmi Central Baltic Program 2014-2021.

Projektiga liitumiseks palume ühendust võtta:
Annika Kibus
E-post: annika@puitmajaliit.ee
Tel: 5564 2745