Kutsetunnistuste pikendamine

 

Vastavalt "Kutse andmise korrale palkmajaehitaja kutsetele" erinevad kutse esmataotlemine ja taastõendamine eeltingimuste ja vormide poolest. Kutsetunnistuse aegumisel ei ole isikul vajalik läbida uuesti esmataotlemise protsessi - palkmaja ehitamise valdkona kutsete taastõendamine toimub dokumentide alusel.

Kutse taastõendamise puhul kehtivad erisused tase 3 (endine I tase), ning tase 4 ja tase 5 kutsetunnistuste pikendamisel.

Palkmajaehitaja tase 3 (endine I tase) kutse taastõendamine

Alates 2007. aastast väljastatud palkmajaehitaja tase 3 kutsetunnistused on tähtajatud. Enne 2007. aastat väljastatud I taseme kutsete taastõendamisel kehtib vastavalt Eesti Puitmajaliidu kutsekomisjoni 11.02.2010 otsusele lihtsustatud kord. Selle kohaselt on palkmaja ehitaja kutse I taseme kutse taastõendamine tasuta ning selleks on vajalik esitada kutsekomisjonile alljärgnevad dokumendid:

1)  Palkmajaehitaja tase 3 kutse taastõendamise vormikohane avaldus või tööandaja avaldus
2) isikut tõendava dokumendi koopia;
3) kehtivuse kaotanud kutsetunnistuse koopia.

Palkmajaehitaja tase 4 (endine kutse II) ja tase 5 (endine kutse III) kutse taastõendamine

Kutse taastõendamine on tasuline ning kutsekvalifikatsiooni taastõendamine tase 4 ja tase 5 kutsete puhul dokumentide alusel maksab 180€.

Kutse taastõendamise tasu tuleb üle kanda Eesti Puitmajaliidu arveldusarvele  EE607700771000783232 (LHV Pank). Kui soovitakse arvet, siis tuleb sellest teatada kutsekomisjonile e-posti teel.

Kutse taastõendamise taotlemiseks esitatavad dokumendid:

1) vormikohane avaldus või tööandja avaldus
2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
3) varem omistatud kutsetunnistuse koopia,
4) maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta,
5) portfoolio kutse omamise ajal tehtud erialastest töödest,
6) kutse omamise ajal läbitud täiendkoolitusi ning töökogemust palkmajaehitajana kirjeldav eneseanalüüs.

Dokumendid võib edastada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel aadressile: info@puitmajaliit.ee või posti teel kutsekomisjonile aadressil:
Eesti Puitmajaliit
Toompuiestee 21
10137 Tallinn

Küsimuste korral lisainfo:

e-post: info@puitmajaliit.ee
mob. 58609970