Eesti Puitmajaliit kutse andjana


Metsanduse Kutsenõukogu 27. novembri 2001.a. otsusega nr. 9  anti Eesti Puitmajaliidule õigus omistada kutseid: palkmajaehitaja I, palkmajaehitaja II ja palkmajaehitaja III.

Metsanduse Kutsenõukogu 26.novembri 2007.a. otsusega nr. 22 anti Eesti Puitmajaliidule õigus omistada kutseid: käsitsi palkmajaehitaja I, käsitsi palkmajaehitaja II ja käsitsi palkmajaehitaja III.

Metsanduse Kutsenõukogu 5.detsembri 2013.a. otsusega nr. 13 anti Eesti Puitmajaliidule õigus omistada kutseid: palkmajaehitaja tase 3, palkmajaehitaja tase 4 võimaliku spetsialiseerumisega käsitöö palkmaja tootjaks, palkmajaehitaja tase 5 võimaliku spetsialiseerumisega käsitöö palkmaja tootjaks.

Vastavalt Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu 29.11.2018 koosoleku otsusele nr 18 kuulutati palkmajaehitaja kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Puitmajaliit.

Eesti Puitmajaliidu juhatuse otsusega 5.oktoober 2018.a. kinnitati kutsekomisjoni koosseis: 

Tarmo Tammekivi – spetsialist, rahvusliku ehituse töökoja meister
Andres Madalik – AS Merko Ehitus, Põhjamaade ärisuund
Kaljo Valler - Palmatin OÜ
Ragner Lõbu – Hobbiton OÜ
Lauri Kivil – MTÜ Eesti Puitmajaliit
Andres Veel – Hiiumaa Ametikool
Renee Mikomägi - EstNor OÜ

Kutsekomisjoni kontaktandmed:

Eesti Puitmajaliit MTÜ 
Toompuiestee 21, Tallinn
mob:  5860 9970
e-post: info@puitmajaliit.ee 

Kutsekomisjoni tegevust reguleerivad dokumendid

Palkmajaehitaja kutse andmise kord_28.05.2019

EPML kutsekomisjoni tegevusstatuut 05.12.2013

Info kutsetunnistuste kohta

Väljastatud kutsetunnistused 

Kutsekoja kodulehel on olemas ka kutsetunnistuste lisad, mida on võimalik välja trükkida nii eesti kui ka inglise keeles. Kutsetunnistuse lisa selgitab lühidalt, millised oskused ja teadmised kutsetunnistuse omanikul on ja kes on kutsetunnistuse väljastaja. Kutsetunnistuse lisa lihtsustab ka riikidevahelist tööjõu liikumist.

 

Täiendavat infot kehtivate kutsestandardite ja kutsetunnistustega palkmaja ehitajate kohta saate Kutsekoja koduleheküljelt aadressilt http://www.kutsekoda.ee/.

 

Kutsetunnistuste pikendamine