Puitmajade ehitamisest

Viited raamatutele:

  • Uus, A., Lõbu, R. 2007. „Soovitused käsitööna palkmaja ehituseks“
  • Söderberg, U., Kjellberg, H. 2005. „Rõhtpalkmajad. Hooldus ja parandamine“
  • Kaila, P. 1999. „Majatohter I-VI“
  • Keppo, J. 2001. „Palkmaja ehitamine“
  • Masso, T. 1991. „Palkmajad“
  • Veski, A. 1943. „Puitehituse käsiraamat“
  • Siikanen, U. 2012 "Puidust ehitamine"

Ilmumine ajakirjades/ajalehtedes/portaalides: