Estlands Trähusförbund

Estlands Trähusförbund grundades den 20 maj 1999 av 17 företag som tillverkar trähus. Dess främsta mål är att öka sina medlemmars konkurenskraft och exportförmåga genom flera stödjande gemensamma aktiviteter.

Kontakt

Estlands Trähusförbund hjälper er med att hitta bästa samarbetspartner

Estlands Trähusförbund
E-postadress: info@puitmajaliit.ee
Tel: +372  5860 9970

Språk: engelska