Eesti puitmajaklastri ja Puitmajaliidu korraldatud tehasemaja konkurss ja parimate puitmajade tunnustamine toimub 12-korda ning konkursile on oodatud kõik Eesti ettevõtted, kes tehasetingimustes puitmaju valmistavad. 

Aasta Tehasemaja konkursile võib esitada tehases toodetud puitmaju, mis on valminud ja kliendi poolt vastu võetud perioodil 2019-2022. 

Kandideeriv objekt peab vastama järgmistele nõuetele:

 1. Hoone (s.h arenduse)/erilahenduse kandev põhikonstruktsioon peab olema valmistatud puidust (precut, element, moodul, palk, CLT, MHM vm) ning eeltoodetud tehase tingimustel;
 2. Konkursile esitab võistlustöö selle insenertehnilise lahenduse loomise, tootmise ja ehitamise üle kontrolli omanud ja töö teostanud Eesti ettevõte.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada alljärgnev info:

 1. Täidetud ankeet (veebivormis): Aasta Tehasemaja 2022 ankeet
 2. Hoone põhiplaan, lõiked ja asendiplaan (asendiplaani puudumisel info/joonis hoone paiknemisest ilmakaarte suhtes);
 3. Kvaliteetsed fotod hoonest (resolutsiooniga vähemalt 300dpi) alljärgnevalt:
  1. hoone välisvaated – 4 fotot pildistatuna hoone neljast küljest otsevaates (kui hoone asukohast tingituna on see võimalik);
  2. hoone välisvaated – 2 perspektiivvaadet või vaated muul moel, mis kirjeldavad adekvaatselt hoone välisilmet;
  3. hoone sisevaated – maksimaalselt 6 pilti hoone olulisematest ruumidest ja/või detailidest;
  4. võimalusel esitada fotod hoone märkimisväärsete arhitektuursete detailide kohta (kuni 6 fotot);

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 11.03.2022. Ankeet esitada veebivormis ja vajadusel lisamaterjalid e-posti aadressil Eeva@puitmajaliit.ee 

Konkursi tingimused ja hindamiskriteeriumid

Traditsiooniliselt valib Aasta Tehasemaja välja žürii, kuhu kuuluvad tunnustatud arhitektid, ehitusinsenerid ja ajakirjanikud. 

Täiendav info: 

Eeva Vahtramäe

Eesti puitmajaklastri juht

eeva@puitmajaliit.ee

+372 5621 3127

Konkursi korraldamist toetab Eesti puitmajade ekspordiklastri projekt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse klastrite arendamise programmi raames. Klastrite meedet rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.