Aasta Tehasemaja 2021


Eesti puitmajaklastri ja Puitmajaliidu korraldatud tehasemaja konkurss ja parimate puitmajade tunnustamine toimub 11-korda ning konkursile on oodatud kõik Eesti ettevõtted, kes tehasetingimustes puitmaju valmistavad.

Aasta Tehasemaja konkursile võib esitada tehases toodetud puitmaju, mis on valminud ja kliendi poolt vastu võetud perioodil 2018-2021.

Kandideeriv objekt peab vastama järgmistele nõuetele:

 1. Hoone (s.h arenduse)/erilahenduse kandev põhikonstruktsioon peab olema valmistatud puidust (precut, element, moodul, palk, CLT, MHM vm) ning eeltoodetud tehase tingimustel;
 2. Konkursile esitab võistlustöö selle insenertehnilise lahenduse loomise, tootmise ja ehitamise üle kontrolli omanud ja töö teostanud Eesti ettevõte.

„Aasta Tehasemaja 2021“ konkursi üldvõitja ning parim avalik hoone, arendus, kortermaja, eramu, väikeehitis ja erilahendus kuulutatakse välja 18.juunil 2021 Puitmajapäeval (esialgse 14.mai asemel).

Konkursil osalemiseks tuleb esitada alljärgnev info:

 1. Täidetud ankeet: Aasta Tehasemaja 2021 ankeet
 2. Hoone põhiplaan, lõige ja asendiplaan (asendiplaani puudumisel info/joonis hoone paiknemisest ilmakaarte suhtes);
 3. Kvaliteetsed fotod hoonest (resolutsiooniga vähemalt 300dpi) alljärgnevalt:
  1. hoone välisvaated – 4 fotot pildistatuna hoone neljast küljest otsevaates (kui hoone asukohast tingituna on see võimalik);
  2. hoone välisvaated – 2 perspektiivvaadet või vaated muul moel, mis kirjeldavad adekvaatselt hoone välisilmet;
  3. hoone sisevaated – maksimaalselt 6 pilti hoone olulisematest ruumidest ja/või detailidest;
  4. võimalusel esitada fotod hoone märkimisväärsete arhitektuursete detailide kohta (kuni 6 fotot)

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 11.05.2021 e-posti aadressil Eeva@puitmajaliit.ee 

Konkursi tingimused ja hindamiskriteeriumid

Traditsiooniliselt valib Aasta Tehasemaja välja žürii, kuhu kuuluvad tunnustatud arhitektid, ehitusinsenerid ja ajakirjanikud. 

Täiendav info: 

Eeva Vahtramäe

Eesti puitmajaklastri juht

eeva@puitmajaliit.ee

+372 5621 3127

Konkursi korraldamist toetab Eesti puitmajade ekspordiklastri projekt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse klastrite arendamise programmi raames. Klastrite meedet rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

www.estonia.ee