Eesti Puitmajaliidu poolt pakutavad teenused:


1. Omanikujärelvalve (s.h. nõustamine kui klient soovib omanikujärelvalvet teha ise).
2. Palkmaja eripäraga seotud projekteerimise nõustamine (projekti ülevaatus).
3. Nõustamine ja abi objekti vastuvõtmisel ning dokumenteerimisel.
4. Palkmaja ehitamise ekspertiis (s.h. ka muud üldehitustööd, rookatused ja puitkatused).

Käesolevat teenust pakume klientide mitmekülgsemaks teenindamiseks just puit- ja palkmajasid puudutavatest aspektidest. Teenused soovitame kasutada eelkõige juhtumitel, kui tellija ei ole kindel ehitaja piisavate kogemuste olemasolust (näiteks ei ole tegemist Eesti Puitmajaliidu liikmega).

Omanikujärelvalve teenuseid soovitame tungivalt kaasata juba projekteerimise ja ehitamise lepingueelses staadiumis, sest see võimaldab ennetada võimalikke probleeme, mille likvideerimine hilisemas faasis võib hoopis kulukamaks osutuda.

Palkmajade ehituses on kvaliteetse järelvalve kasutamine eriti oluline, kuna ehitusvigade korrektne parandamine eriti palkseinte ehitamisel tehtud vigade osas nõuab sageli maja uuesti  lahtivõtmist  kuni üksikute palkideni välja (nt. valesti soojustamine, vajumise mittearvestamisega seotud ehitusvead jms).

Ülaltoodud teenuseid pakume Eesti Puitmajaliidu sõltumatu lepingulise eksperdi kaasabil.

Lisainfo ja tellimused:
tel. 5860 9970
e-post: info@puitmajaliit.ee