Eesti Puitmajaliit (EPML) ja Eesti puitmajaklaster kuulutavad kolmandat korda välja tehasemaja valdkonna parima lõputöö konkursi

Edendadamaks tehasemaja tootmist toetavat teadus- ja arendustegevust ja motiveerimaks üliõpilasi tegema sektori arengut toetavaid teadustöid, antakse välja kolm preemiat väärtusega 700, 400 ja 200 eurot.

Preemiale võivad kandideerida Eesti kõikide kõrgkoolide tudengid, kelle bakalaureuse-, magistri- või rakenduskõrghariduseõppe lõputöö käsitleb kas tehasemaja tootmise,           arendamise, turundamise vm seonduva valdkonna aktuaalse probleemi lahendust; või kelle töö annab olulist lisandväärtust Eesti puitmajasektorile.

Komisjon, kuhu kuuluvad EPMLi juhatuse poolt määratud isikud, hindab preemiate jagamisel eelkõige töö sidusust puitmajaehituse sektoriga,   uurimusvaldkonna uudsust, teema mõjukust ja  rakenduslikkust ning diplomitöö panust puitehituse sektori arengule kaasaaitamisel.

Täpsem informatsioon ja kandideerimistingimused on leitavat siit:  Kõrgkoolide_lõputööde_preemia_2017

Tööde esitamise tähtaeg on hiljemalt 30.06.2017.

Tehasemaja valdkonna arengusse panustavate teadustööde autorite tunnustamist alustati 2015.aastal. Preemiakonkurss on osa  laiahaardelisest koostööprojektist, millega edendadakse puitmajaklastri ning kõrgkoolide vahelist koostööd.


Lisainformatsioon:

Lauri Kivil

Eesti Puitmajaklastri juht

mob: +372 5860 9970

e-post: lauri@puitmajaliit.ee

www.puitmajaliit.ee

www.woodhouse.ee