Puitmajaklastri tegevused aastatel 2016-2018

  Eesti puitmajaklastri tegevusi toetab Euroopa Regionaalarengu Fond läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse klastrite arendamise programmist rahastatud projekti "Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klastri täistaotluse projekt"

  Projekti I periood: 01.07.2010-31.12.2013 (42 kuud) Projekti eelarve: 344 739 eurot (sh. toetus 241 318 eurot)

  Projekti II periood: 01.01.2014-15.08.2015 (17,5 kuud)
  Projekti eelarve: 185 474 eurot (sh. toetus 129 824 eurot)

  Projekti II perioodi strateegia

  Projekti III periood: 01.09.2015-31.08.2018 (36 kuud)
  Projekti eelarve: 1 001 542 eurot (sh. toetus 500 771 eurot)

  Projekti III perioodi strateegia ja tegevuskava

  Lisainfo klastrite arendamise programmi kohta: EAS-i kodulehelt
  www.estonia.ee