Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klaster

Eesti puitmajaklastrit toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.   www.estonia.ee


Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klaster loodi eesmärgiga parandada klastris osalevate ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet, suurendada lisandväärtust ning ekspordikäivet. Eesmärkide saavutamise vahendiks on rahvusvaheline koostöö ettevõtete, teadus-arendus- ja haridusasutuste vahel ühisturunduse, tootearenduse ning kompetentside arendamise valdkonnas. 

Puitmajaklastri konkreetseteks eesmärkideks aastaks 2018 on klastri ettevõtete:

  • müügitulu kasv
  • ekspordi kasv
  • kasumlikkuse kasv
  • tootlikkuse kasv
  • lisandväärtuse kasv
  • klastri liikmete arvu kasv

Eesti puitmajaklastri katusorganisatsiooniks ja eestvedajaks on Eesti Puitmajaliit ning klastrisse kuulub käesoleval ajahetkel kokku 46 partnerit, kellest 30 on puitmajatootmisega tegelevad ettevõtjad. Konsortsiumisse kuuluvad veel sektori arengusse panustavad erialaliidud, teadus-haridusasutused ning tugiorganisatsioonid.

Klastri liikmete kohta loe lähemalt siit.

Klastri tegevuste kohta loe lähemalt siit.

Eesti puitmajaklastriga saab liituda jooksvalt ka käesoleval hetkel. Väga oodatud on liituma kõik puitmajatootmisega seotud ning sektori arengust huvitatud ettevõtted ja organisatsioonid, kes soovivad ise valdkonna arenguid aktiivselt suunata ning sektori ühistegevustest konkreetset kasu saada.

Eesti puitmajaklastri kodulehekülg