Palkmaja ehitaja kutsete taotlemine


Eesti Puitmajaliit kuulutab välja avalduste vastuvõtmise palkmajaehitaja tase 3, palkmajaehitaja tase 4, palkmajaehitaja tase 5 kutsekvalifikatsioonide taotlemiseks.


Kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks on vajalik esitada kutsekomisjonile alljärgnevad dokumendid:
  1. Avaldus või Tööandja avaldus
  2. CV (vormikohane) – (v.a palkmajaehitaja tase 3 kutse taotlemisel)
  3. Haridust tõendava dokumendi koopia
  4. Isikut tõendava dokumendi koopia
  5. Eelnevat kutsekvalifikatsiooni omamist või palkmajaehitaja kutsestandardile vastava koolituse läbimist tõendava dokumendi koopia
  6. Töökogemust tõendava dokumendi koopia (tööandja kinnitus, tase 5 kutsel portfoolio ja eneseanalüüs tehtud töödest ning läbitud täiendkoolitustest)
  7. Maksekorralduse koopia kutseeksami maksumuse ülekandmise kohta


Dokumendid saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga aadressile lauri@puitmajaliit.ee või postiga Eesti Puitmajaliidu kutsekomisjonile aadressil: Toompuiestee 21, 10137 Tallinn.

Järgmine kutseeksam ja dokumentide vastu võtmine leiab aset Pärnumaa Kutsehariduskeskuses 12.10.2018 

Kutseksam koosneb kahest osast:
1) teooriatöö:
2) proovitöö

Kutsekomisjoni otsusega kasutatakse kas ühte eksamitöö osa või mõlema kombinatsiooni.

Kutsekvalifikatsiooni omistamine on tasuline. Kutseeksam maksab 260 eurot.

Kutsekvalifikatsiooni omistamise tasu tuleb üle kanda Eesti Puitmajaliidu arveldusarvele EE607700771000783232 (LHV Pank). Kui soovitakse arvet, siis tuleb sellest teatada kutsekomisjonile e-posti teel.

Täiendav informatsioon kutsekomisjonilt: 
e-post: info@puitmajaliit.ee 
mob. 58609970

Dokumentide vormid kutse taotlemiseks:

Avaldus

Tööandja avaldus

Vormikohane CV

 

Vajalikud kompetentsusnõuded ja esitatavad dokumendid vastavalt kutsetele on leitavad siin.

Palkmajaehitaja tase 3, tase 4, tase 5 kutseoskusnõuete eksamiküsimuste valdkonnad.pdf

Kutsestandardid:

Palkmajaehitaja tase 3 kutsestandard
Palkmajaehitaja tase 4 kutsestandard

Palkmajaehitaja tase 5 kutsestandard

Hindamisstandarid:

Hindamisstandard palkmajaehitaja, tase 3 05.12.2013.pdf

Hindamisstandard palkmajaehitaja, tase 4 05.12.2013.pdf

Hindamisstandard palkmajaehitaja, tase 5 05.12.2013.pdf