Eesti Puitmajaliit kutse andjana


Metsanduse Kutsenõukogu 27. novembri 2001.a. otsusega nr. 9  anti Eesti Puitmajaliidule õigus omistada kutseid: palkmajaehitaja I, palkmajaehitaja II ja palkmajaehitaja III.

Metsanduse Kutsenõukogu 26.novembri 2007.a. otsusega nr. 22 anti Eesti Puitmajaliidule õigus omistada kutseid: käsitsi palkmajaehitaja I, käsitsi palkmajaehitaja II ja käsitsi palkmajaehitaja III.

Metsanduse Kutsenõukogu 5.detsembri 2013.a. otsusega nr. 13 anti Eesti Puitmajaliidule õigus omistada kutseid: palkmajaehitaja tase 3, palkmajaehitaja tase 4 võimaliku spetsialiseerumisega käsitöö palkmaja tootjaks, palkmajaehitaja tase 5 võimaliku spetsialiseerumisega käsitöö palkmaja tootjaks.

Eesti Puitmajaliidu juhatuse otsusega 23. juulist 2013.a. kinnitati kutsekomisjoni koosseis: 

Andres Madalik - Merko Ehitus Eesti AS, põhjamaade suuna juht,
Kaljo Valler - Palmatin OÜ juhatuse esimees, 
Ants Ploompuu - Palkehituse OÜ tootmisjuht,  
Alar Just
 - Tallinna Tehnikaülikool, vanemteadur
Ragner Lõbu - Saulerman OÜ juhatuse esimees

Kutsekomisjoni kontaktandmed:

Eesti Puitmajaliit MTÜ 
Toompuiestee 21, Tallinn
mob:  5860 9970
e-post: info@puitmajaliit.ee 

Kutsekomisjoni tegevust reguleerivad dokumendid

Kutse andmise kord palkmajaehitaja kutsetele 05.12.2013

EPML kutsekomisjoni tegevusstatuut 05.12.2013

Info kutsetunnistuste kohta

Väljastatud kutsetunnistused 

Kutsekoja kodulehel on olemas ka kutsetunnistuste lisad, mida on võimalik välja trükkida nii eesti kui ka inglise keeles. Kutsetunnistuse lisa selgitab lühidalt, millised oskused ja teadmised kutsetunnistuse omanikul on ja kes on kutsetunnistuse väljastaja. Kutsetunnistuse lisa lihtsustab ka riikidevahelist tööjõu liikumist.

 

Täiendavat infot kehtivate kutsestandardite ja kutsetunnistustega palkmaja ehitajate kohta saate Kutsekoja koduleheküljelt aadressilt http://www.kutsekoda.ee/.

 

Kutsetunnistuste pikendamine