Aasta tehasemaja 2016

Eesti Puitmajaliit ja Eesti puitmajaklaster kuulutavad kuuendat korda välja konkursi „Aasta tehasemaja 2016,“ mille eesmärk on tunnustada Eesti tehastes toodetud puitmaju. 

Tehasemaja konkursile võib esitada Eestis tehases toodetud puitmaju, mis on valminud ja kliendi poolt vastu võetud perioodil 2013-2016 ning mis vastavad järgmistele tingimustele:

  • hoone põhikonstruktsioon peab olema valmistatud puidust ning toodetud Eestis paiknevas tehases;
  • hoone välise visuaalse poole kujundamise ja valmistamise üle peab olema kontroll põhikonstruktsiooni valmistanud Eesti ettevõttel.

„Aasta tehasemaja 2016“ konkursi võitjad ning eriauhinnad parimale käsitööpalkmajale, parimale masintoodetud palkmajale, parimale puitkarkassmajale ning parimale aiamajale kuulutatakse välja 6.aprillil.

Konkursil osalemiseks tuleb korraldajale e-posti aadressil tiit.tamberg@puitmajaliit.ee hiljemalt 13. märtsiks 2016. a esitada alljärgnev info:

1.Täidetud inglisekeelne avaldus/ankeet "Aasta tehasemaja 2016" konkursil osalemiseks vastavalt siintoodud vormile.

2 Hoone tellija/kasutaja kommentaar hoonele vastavalt siintoodud vormile (soovi korral).

3. hoone põhiplaan, lõige ja asendiplaan (asendiplaani puudumisel info/joonis hoone paiknemisest ilmakaarte suhtes);

4. kvaliteetsed fotod hoonest (resolutsiooniga vähemalt 300dpi) alljärgnevalt:

  • hoone välisvaated – 4 fotot pildistatuna hoone neljast küljest otsevaates (kui hoone asukohast tingituna on see võimalik);
  • hoone välisvaated – 2 perspektiivvaadet või vaated muul moel, mis kirjeldab adekvaatselt hoone välisilmet;
  • hoone sisevaated – maksimaalselt 6 pilti hoone olulisematest ruumidest ja/või detailidest;
  • võimalusel esitada fotod hoone märkimisväärsete arhitektuursete detailide kohta (kuni 6 fotot) 

Konkursi detailsete tingimuste ja hindamiskriteeriumitega on võimalik tutvuda siin.

Traditsiooniliselt valib aasta tehasemaja välja rahvusvaheline žürii, kuhu kuuluvad tunnustatud arhitektid, ehitusinsenerid ja ajakirjanikud.

Lisainfo:  

Tiit Tamberg

Eesti Puitmajaklaster

Turundus- ja kommunikatsioonispetsialist

Mob: 5621 3127 

E-post: tiit.tamberg@puitmajaliit.ee  

Aasta tehasemaja konkurssi rahastab osaliselt Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klastri täistaotluse projekt, mida toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus klastrite arendamise programmist, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.Tehasemaja konkursi toetajad:

                                                                   

                                    

                               

                          

                             Aasta tehasemaja 2015 vabaaja-majade arendus Norras. Tootja: Nordic Houses KT OÜ